Fundusze europejskie

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Dalszy rozwój eksportu firmy „CHATON”

Cel projektu:promowanie produktów, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu: 

Wartość projektu ogółem: 559 000.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 419 250.00 PLN

Beneficjent:FIRMA JUBILERSKA "CHATON" BARBARA FLACZYŃSKA LECH ADAM FLACZYŃSKIProgram Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji
 w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Rozwój eksportu „CHATON” - wypromowanie produktów branży jubilerskiej za granicą.

Cel projektu:promowanie produktów branży Moda Polska, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu: 

Wartość projektu ogółem: 500 000.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 375 000.00 PLN

Beneficjent:FIRMA JUBILERSKA "CHATON" BARBARA FLACZYŃSKA LECH ADAM FLACZYŃSKI